Βιβλιοθήκη

Θεματολογία σεμιναρίου:

myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε. και η λύση της SingularLogic

Περιγραφή πλατφόρμας myDATA

Όταν η επιχείρηση διενεργεί συναλλαγές με πελάτες εκτός Ε.Ε., το Galaxy Retail, μέσω της εφαρμογής Global Blue, υπολογίζει και επιστρέφει στον πελάτη της συναλλαγής (στη

Η έκδοση 3.60.50, περιλαμβάνει : 

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών - Τίτλοι κτήσης 

 

Η έκδοση 3.60.40, περιλαμβάνει:

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση

Στόχος των ημερολογίων Marketing είναι η διεκπεραίωση (γρήγορα και εύκολα) των δραστηριοτήτων Marketing με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία του. 

Ο νέος ΟΣΥΚ περιλαμβάνει την τροποποίηση των ποσοστών εισφοράς εργατοτεχνιτών οικοδόμων από 1-6-2019 για τον κωδικό πακέτου κάλυψης 781

Μέσω του μαζικού προγραμματισμού εργασίας, μπορείτε να δημιουργήσετε μαζικά το πλάνο εργασίας κάθε απασχολούμενου για κάθε περίοδο.

Σελίδες